Předseťová příprava půdy
Farmet Kompaktomat

Předseťové kombinátory Kompaktomat jsou osvědčené stroje určené pro předseťovou přípravu půdy po orbě. Jedním přejezdem je půda dokonale zpracována do stavu vyžadovaného pro setí plodin. Předností stroje je výborné urovnání povrchu, jemné rozdrobení hrud a vytvoření dobře utuženého seťového lůžka. Pozemek je dokonale srovnán také díky smykovým lištám, které dokážou srovnat a rozprostřít i velmi velké nerovnosti.
Díky vysoké pracovní rychlosti lze i s menšími pracovními záběry stroje Kompaktomat dosahovat velkých pracovních výkonů. Podstatné přitom je, že díky své promyšlené konstrukci a příznivé hmotnosti dokáže Kompaktomat připravit půdu po orbě jediným přejezdem, přičemž půda je zpracována nejen povrchově, ale v celém horizontu.
Kompaktomat provádí během přejezdu několik pracovních operací, během kterých je půda povrchově urovnána a hloubkově upěchována. V nakypřené půdě je obnovena kapilarita a v požadované hloubce vytvořeno seťové lůžko. Hroudy jsou jemně podrceny. Pro dosažení ideální roviny je Kompaktomat osazen třemi smykovými lištami. Přední smyk je přitom předsazen před válcem, takže dokáže srovnat a rozprostřít i velmi velké nerovnosti. V letošním roce Vám můžeme nabídnout práci se záběry 4 m (nesená verze) a 6 m (polonesená verze).predsetovy-kombinator-kompaktomat-k-600-ps-04_2.jpeg IMG_20150922_110249.jpg IMG_20150922_110309.jpg IMG_20160421_084946.jpg IMG_20160421_084958.jpg IMG_20160425_151159.jpg IMG_20160425_151215.jpg IMG_20170517_174900.jpg

Created by Free Album Creator