FARMET radličkový podmítač DUOLENT DX 300N, r.v. 2016

FARMET diskový podmítač SOFTER 3N, r.v. 2016

KUHN žací lišta GMD 66 SELECT, r.v. 2010

FARMET diskový secí stroj FALCON 3, r.v. 2015

FARMET kompaktomat K 400 NS, r.v. 2015